میثم صابر

سایت تین شاپ

توضیحات

طراحی فروشگاه اینترنتی فایل

در زمینه فروش فیلم های آموزشی رشته مهندسی مکانیک فعالیت میکند.

تکنولوژی های به کار رفته